HospiCaseY- Käyttäjälähtöinen Y-talo

Pääsivu
Hankkeen esittely
Yhteistyökumppanit
Tapahtumat
Linkit
Aineisto
Ajankohtaista

 
Taustaa

FinnWell-ohjelmassa toteutettiin 2007–2008 päättynyt HospiTool-projekti. HospiTool-projektissa kehitettiin käyttäjäkokemiseen perustuvia toimintamalleja ja -prosesseja tilasuunnittelua ja tilojen arviointia varten.
 
HospiTool-projektin keskeinen tulos liittyy käyttäjien osallistumiseen tilojen suunnitteluvaiheeseen. Projektin avulla haettiin uusien teknologioiden ja uusien toimintatapojen välistä synergiaa; tavoitteena oli se, että tilojen loppukäyttäjät voivat osallistua tilojen suunnitteluun ja luotettavasti arvioida niiden toiminnallisia ja esteettisiä ominaisuuksia.   
 
Projektin pilottina oli potilashuone joka on toteutettu virtuaalitilaan (CAVE) ja jota käyttäjät ovat kommentoineet tilassa ollessaan.  Käyttäjinä tässä kehittämisprosessissa ovat olleet loppukäyttäjät, sekä potilaat, että henkilökunta. Virtuaalitilan käytöstä on ollut selvää etua eri osapuolille Y-talon suunnittelussa.
 
 
Projektin tavoitteet

HospiCaseY- projektin tavoitteena on soveltaa käyttäjien näkemyksiä hyödyntävää lähestymistapaa Y -talon suunnittelussa ja rakentamisessa (sekä luoda näin kehittämisalusta toimintaympäristön uusille innovaatioille).
 
1.    Saada Y-talon tilat ja prosessit(mm. yhteispäivystyskeskus) tukemaan paremmin toisiaan, muun muassa testaamalla toimintoja ja esimerkiksi esteettömyyttä eri käyttäjäryhmillä virtuaalimallissa. Virtuaalitilaan mallinnetaan ainakin päivystyskeskuksen triage ja paaripaikka, lääkärien vastaanottohuone sekä potilashuone kylpyhuoneen kanssa. Prosessin osia tutkitaan erikseen AMK -töissä (sosiaali- ja terveysala, ICT, rakentaminen, kulttuuri).
Lisäksi hyödynnetään näyttöön perustuvan suunnittelun (EBD- Evidence Based Design) tuloksia.
 
2.     Soveltaa vaatimusten hallintaan perustuvaa suunnitteluprosessia rinnakkain sairaalan suunnittelun kanssa kriittisillä tilakokonaisuuksilla mm. päivystyskeskus.
 
3.     Kehittää yhdessä oppimalla yritysten prosesseja ja liiketoimintamalleja, jossa kaikki osapuolet voivat osallistua suunnitteluun ja suunnitteluprosessin kehittämiseen.
 


Visualisointiteknologioiden nopea kehittyminen on mahdollistanut uusien vuorovaikutteisten toimintatapojen syntymisen. HospiCaseY- projektissa otetaan käyttöön ja sovelletaan aiemmin kehitettyä konseptia ja tuetaan jatkokehityksen avulla rakennuksen koko elinkaaren aikaisia suunnittelu- ja käyttöprosesseja.

   

Kontaktihenkilö:

Suunnittelija
Tiina Yli-Karhu
Etelä- Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri

Tel.: +358 6 4155200
tiina.yli-karhu@epshp.fi